• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Общо събрание

СПЕЛЕО КЛУБ”САЛАМАНДЪР”

Организация с нестопанска цел в обществена полза,

БУЛСТАТ 123544357, Бул.”Цар С. Велики”№62,

6000 Стара Загора

 

П О К А Н А

 

До Членовете на “Спелео клуб Саламандър”

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на “Спелео клуб Саламандър”, на основание  ЗЮЛНЦ и устава на клуба свиква Общо Събрание на членовете на сдружението на 04.06.2014г./сряда/ в гр.Стара Загора, в залата на 2-рия етаж  на ТД”Сърнена гора”, бул.”Цар С. Велики”№62 от 18.00 часа.

Събранието ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отчет на Управителния съвет на СК“Саламандър”

2.Приемане бюджет на СК“Саламандър” за 2014г.

3.Други

 

Управителният съвет на СК”Саламандър” приканва всички членове на клуба да вземат участие в Общото Събрание.

 

от УС на СК”Саламандър”

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер