• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Най-новото

Обучение, електронни методи за картиране на пещери

Обучение, електронни методи за картиране на пещери

Но от 31 март до 3 април въжетата заменихме с кабели, а карабинерите с таблети и лазерни рулетки. Вместо да връзваме възли, мерихме колко е голяма туристическата столова.

Тези и други дейности бяха част от курса по електронно картиране на пещери, организиран от Асоциация на спелеоклубовете в София по проект „Невидимото богатство на подземния свят“. В обучението участваха 14 пещерняци от 11 клуба от цялата страна: ПКСУ София, ПК Черни връх – София, СПК Академик – София, ПК Стринава – Дряново, ПК Пълдин – Пловдив, ПК Искър – София, СК Саламандър – Стара Загора, ПК Хеликтит – София, ПК Варна, ПК Мездра, ПК Приста – Русе. За техните знания се грижеха 3-ма инструктори.

Целта на курса беше да се популяризират някои по-модерни методи за картиране с таблет, лазерна рулетка и компютър. Популяризира се и екологията, тъй като не успяхме да унищожим нито един лист хартия.

Заниманията бяха в х. Бачо Киро, с няколко учебни картирания в пещерите Андъка и Бачо Киро. Основно наблегнахме на картирането в пещера с програмата Topodroid и рулетка DistoX. Последва сглобяване на различни карти с Therion: двуизмерни карти с хоризонтален план и вертикален разрез, 3D модели, нанасянето на една или няколко пещери в модел на терена, статистика за пещерите и др.

Александър Стоев от ПК Пълдин показа и разработената от клуба им програма за картиране CaveSurvey.

Програмата беше доста натоварена, а разбира се не мина и без технически проблеми. С техниката, която бяхме събрали, можеше да отворим малък компютърен клуб. За пореден път се потвърди правилото, че рестартирането оправя всичко, а ако дори и то не помогне, в краен случай се четат инструкциите. Имаше и случаи на „нещо стана, не знам какво натиснах…“.

Въпреки стандартните технически несгоди, участниците бяха ентусиазирани и картирането лека полека набра скорост. Погледите станаха по-уверени, грешките по-малко, и в края на курса успяхме да сглобим няколко карти на привходните части на Андъка и Бачо Киро.

Стандартно картирането на пещери е бавен, труден и сложен процес. С навлизането на електронното картиране значително се подобрява точността при вземане и обработка на данни, улеснява се процеса за изготвяне на електронна карта на пещера. А самата карта е единствения източник на информация за характеристиките на дадена пещера като дължина, дълбочина, къде какви специфични пасажи има.

Надяваме се новопридобитите знания и умения да се използват пълноценно от преминалите обучителния курс, да спомогнат за по-точното изготвяне на пещерни карти и да допринесат за разпространение на електронните методи на картиране у нас.

EK2016

EK2016 03

EK2016 02

EK2016 04

EK2016 05

EK2016 06

 

Нови за науката охлюви от подземни води в България описани през 2015

Доцент Дилян Георгиев, доктор на биологичните науки, катедра Екология и ООС,Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ и Регионален Природонаучен Музия – Пловдив

През 2015 година от мен и моя колега от Германия Петер Гльоер бяха описани седем нови за науката видове водни подземни охлюви (т. нар. стигобионти) от семейство Хидробииде, които са малки гастроподи с дължина едва няколко милиметра. Два от тези видове са и представители на нови за науката родове, които именувахме Microstygia (от микро – малък и стигия – на митичната река Стикс) и Kolevia (на името на Илчо Колев, който е пещерняк и естественик и най-важно събра вида и ми изпрати черупките по пощата). Илчо Колев, освен огромния материал от водни и сухоземни охлюви, който ми изпрати от района на природен парк «Русенски Лом» (и други места), беше открил и събрал още два нови за науката вида, които имат вече имената Bythiospeum iltchokolevi и B. iltchoi. Двата вида са събрани в наноси на чешми, изхвърлящи наноси и понякога черупки или живи охлювчета от подземни води. Както стана ясно от генетичните ни изследвания с проф. Андржи Фалньовски от Ягелонския Университет в Полша, тези охлювчета е по-коректно да бъдат отнесени към нов род – Devetakiola. Статията по този проблем е дадена за печат и се очаква да бъде публикувана тази или следваща година. Друг един вид беше събран от колежката зоолог и пещерняк Станимира Делева и от членове на Бургаския пещерен клуб от пещера Ледника при Злостен – Belgrandiella delevae. Генетичните ни проучвания на пещерните хидробииде с полските колеги този път показаха пък, че всички считани за белграндиела видове в България, би следвало да се отнесат към отдавна описания род от сръбския малаколог Радоман, Pontobelgrandiella. Статията за белграндиелите очакваме скоро в списание Journal of Conchology (London). Интересният вид от нов род Микростигия именувах на големият учен, зоолог, специалист по паяците, спелеолог и добър приятел и колега доцент Христо Делчев (а също и изобретател на първия самохват „ицолаз”!). Микростигията открих като празни черупчици в нанос на извор излизащ от скала по дерето на реката при с. Баня, Трънско до Сръбската граница в търсене на типовото находище на описания от доц. Ангел Ангелов преди години Belgrandiella bureschi. Не открих белграндиелата, но събрах още два нови вида от същия извор и ги кръстих в чест на любимите ми майка и съпруга. Колевията пък беше именуванта на България – Kolevia bulgarica, а материалът от нея Илчо Колев е събрал от извора Кална Мътница във Врачански Балкан. Статиите касаещи тези видове може да се намерят в списанията Historia Naturalis Bulgarica и Ecologica Montenegrina.

Mdeltchevi

 

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“ със снимки и видео в Туристическо дружество „Сърнена гора“, Стара Загора, на 28 март 2016 година, от 18 и 30 часа.

pe201601

 

Курс Пещерняк 2015

От 21 октомври 2015 започва курс за „Пещерняк“ в СК Саламандър.

Теоретичните занятия се провеждат всяка сряда от 19 часа, в Туристическо Дружество „Сърнена гора“, бул.„Цар Симеон Велики“ №62.

KP2015

 

Спелео експедиция Тененгебирге 2015

От 5 до 26 септември в планината Тененгебирге, северозападна Австрия се проведе Българска национална спелео експедиция „Тененгебирге 2015“. Целите на експедицията беше продължаване проучванията на пещери в района. Основната цел беше проучване на пещерата S30. За съжаление още в началото пещера свърши до -500 метра. Усилията бяха насочени в откриване и проучвание на нови пещери. Бяха намери доста обекти за работа, някои надминаха -100 дълбочина. Започна се и проучване на пещерата S20, която беше картирана до -400 метра, но влошаване на времето наложи спиране на проучването, като в пещерата не беше достигнато дъно.

В експедицията участваха 22 двама български пещерняка. От спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ участваха Таньо Марков и Станислав Дюлгеров.

T001

T007

T0001

 

T002

T003

T004

T005

J006

T008

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер