• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“

Представяне на Спелео експедиции „Лион 2015“ и „Тененгебирге 2015“ със снимки и видео в Туристическо дружество „Сърнена гора“, Стара Загора, на 28 март 2016 година, от 18 и 30 часа.

pe201601

 

Курс Пещерняк 2015

От 21 октомври 2015 започва курс за „Пещерняк“ в СК Саламандър.

Теоретичните занятия се провеждат всяка сряда от 19 часа, в Туристическо Дружество „Сърнена гора“, бул.„Цар Симеон Велики“ №62.

KP2015

 

Спелео експедиция Тененгебирге 2015

От 5 до 26 септември в планината Тененгебирге, северозападна Австрия се проведе Българска национална спелео експедиция „Тененгебирге 2015“. Целите на експедицията беше продължаване проучванията на пещери в района. Основната цел беше проучване на пещерата S30. За съжаление още в началото пещера свърши до -500 метра. Усилията бяха насочени в откриване и проучвание на нови пещери. Бяха намери доста обекти за работа, някои надминаха -100 дълбочина. Започна се и проучване на пещерата S20, която беше картирана до -400 метра, но влошаване на времето наложи спиране на проучването, като в пещерата не беше достигнато дъно.

В експедицията участваха 22 двама български пещерняка. От спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ участваха Таньо Марков и Станислав Дюлгеров.

T001

T007

T0001

 

T002

T003

T004

T005

J006

T008

 

Спелео експедиция „Лион 2015“, остров Крит

От 15 до 30 август 2015 се проведе международна спелео експедиция „Лион 2015“ в планината Лефка на остров Крит. В експедицията участва група от 7 български пещерняци.

Експедицията бе организирана от гръцкия клуб „СЕЛАС“ и в нея участваха пещерняци от Гърция, България, Хърватска, Словения, Румъния, Полша и Франция. Целите на експедицията бяха проучвания във втората по дълбочина пещера в Гърция „Пещерата на Лъва“ -1100 метра и евентуално свързването и с най-дълбоката пещера в Гърция „Горготакас“ -1208 метра.

В процеса на работа бяха открити и картирани над 1200 метра нови галерии в „Пещерата на Лъва“, беше прокаран телефонен кабел до подземия лагер на -500 метра, бяха проучени пещери в района.

Част от българския екип беше и Таньо Марков от Спелеоклуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ Стара Загора.

L003

L001

L002

L004

L005

L006

L007

L008


 

Представяне света на пещерите в ОДЗ „Звездица“ №58 град Стара Загора

На 13 май 2015 децата в ОДЗ „Звездица“ №58 град Стара Загора бяха запознати с прекрасния свят на пещерите. На децата беше разказано и показано с много снимки за красота на пещерите и животинския свят в тях. Малчуганите много се зарадваха на възможноста на видят и поиграят с екипировката която се използва за проникване в пещери.

Събитието е част от програмата на „Дни на Алеко 2015“ в Стара Загора, организирани от Туристическо Дружество „Сърнена гора“ и Община Стара Загора.

13 05 01

13 05 02

13 05 03

13 05 04

 

Експедиция „Lion 2014“, планина Лефка, остров Крит

От 8 до 18 август 2014 год., в планината Лефка, остров Крит се проведе международна експедиция „Lion 2014“. Целта на експедицията беше продължаване проучванията във втората по дълбочина пещера в Гърция „Cave of the Lion (-1100м)“.

Експедицията беше организирана от гръцкия клуб „SELAS“ и в нея взеха участие 17 пещерняка - 11 от Гърция, 3 от Румъния, 2 от Турция и 1 от България.

Конкретните цели бяха - изграждане на лагер на -500м, проучване на възходящата галерия срещу течението на реката в долната част на пещерата, събиране на инсталираното оборудване на „Политехническия университет на Крит“ за анализ на хидрологичните и радиационни данни.

По време на експедицията беше изграден по-голям лагер на -500м, бяха преминати няколко възходящи пасажа и галерията срещу течението на реката беше продължена с около 500м, беше проучен меандъра на -400м и бяха открити около 250м нови галерии. Инсталиранато оборудване беше събрано и предадено на „Политехническия университет на Крит“ за обработка на данните.

Точните данни от извършените проучвания ще бъдат публикувани в доклада за експедиция „Lion 2014“

„Пещерата на Лъва“ е много интересна - до 500 метра дълбочина е много технична и силова, тесни отвеси с денивелация от 10 до 70 метра и 400 метра тесен меандър. След -500м пещерата става коренно различна - голяма галерия с река, с дебит около 40-50 л/с.

Подготовката и организацията на експедицията беше много добра. Лагера беше на 1600м н.в. в пещерата „LO1“ която беше много добре оборудвана за живеене. Няколко месеца преди това организаторите бяха дошли в района и бяха събрали около 500 литра вода в резервоари, в близка пещера на 50 метра дълбочина. Идеята беше добра, тъй като по време на експедицията, езерото което се използва за вода в пещерата беше пресъхнало.

Бяха направени планове за нови експедиции в „Пещерата на Лъва“. Пещерата не е изцяло проучена и има голям потенциал. Само в тази част на планината Лефка има над 500 пещери, а на 500 метра от входа на „Пещерата на Лъва“ се намира най-дълбоката пещера в Гърция - „Горготакас (-1208м)“

От България участва Таньо Марков от Спелеоклуб „Саламандър“, при Туристическо Дружество „Сърнена гора“, град Стара Загора.

Българското участие в експедицията беше финансирано от Туристическо Дружество „Сърнена гора“, град Стара Загора.

L01

L2014 05

L02

L03

L04

 

Нова публикация по биоспелеология

Нова публикация на видния член на клуба Дилян Георгиев - доктор на биологичните науки.

http://sk-salamandar.org/docs/B_petrovi.pdf

 

Общо събрание

СПЕЛЕО КЛУБ”САЛАМАНДЪР”

Организация с нестопанска цел в обществена полза,

БУЛСТАТ 123544357, Бул.”Цар С. Велики”№62,

6000 Стара Загора

 

П О К А Н А

 

До Членовете на “Спелео клуб Саламандър”

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на “Спелео клуб Саламандър”, на основание  ЗЮЛНЦ и устава на клуба свиква Общо Събрание на членовете на сдружението на 04.06.2014г./сряда/ в гр.Стара Загора, в залата на 2-рия етаж  на ТД”Сърнена гора”, бул.”Цар С. Велики”№62 от 18.00 часа.

Събранието ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отчет на Управителния съвет на СК“Саламандър”

2.Приемане бюджет на СК“Саламандър” за 2014г.

3.Други

 

Управителният съвет на СК”Саламандър” приканва всички членове на клуба да вземат участие в Общото Събрание.

 

от УС на СК”Саламандър”

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер